BETONexpressBETONexpress

BETONexpress je program pro navrhování různých typů betonových konstrukcí. Dimenzování probíhá podle Eurokódu 2 - ČSN EN 1992-1-1:2006, Navrhování betonových konstrukcí, Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby.

Czech RepublicČeská verze

>>>Více o BETONexpress

STEELexpressSTEELexpress

STEELexpress je program pro navrhování prvků ocelových konstrukcí podle Eurokódu 3 – Navrhování ocelových konstrukcí, který používá postupy dle následujících norem:

ČSN EN 1993-1-1 ed. 2:2011, Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby,
ČSN EN 1993-1-3:2008, Doplňující pravidla pro tenkostěnné za studena tvarované prvky a plošné profily,
ČSN EN 1993-1-5 ed. 2:2013, Boulení stěn,
ČSN EN 1993-1-8 ed. 2:2013, Navrhování styčníků.

Czech RepublicČeská verze

>>>Více o STEELexpress

SteelPortalFrame EC3SteelPortalFrame EC3

SteelPortalFrame EC3 je program sloužící pro komplexní analýzu konstrukce a návrh ocelových průřezů, prvků, spojů a betonových základů ocelových jednolodních rámových konstrukcí – portálů podle norem řady Eurokód 3.

Czech RepublicČeská verze

>>>Více o SteelPortalFrame EC3

SteelSections EC3SteelSections EC3

Steel Sections EC3 slouží pro návrh ocelových konstrukcí podle Eurokódu 3. Program je vytvořen ve formě tabulek, které obsahují všechny nejpoužívanější válcované otevřené profily, za tepla tvářené a za studena tvarované uzavřené profily a trubky. Hodnoty pro návrh zahrnují rozměry, průřezové charakteristiky, klasifikaci, únosnost průřezů a únosnost prutů ve vzpěru a klopení. Uživatel může zadávat také individuální svařované profily.

Czech RepublicČeská verze

>>>Více o SteelSection EC3

WOODexpressWOODexpress

WOODexpress je program pro navrhování dřevěných konstrukcí a střech podle Eurokódu 5 - ČSN EN 1995-1-1:2006, Navrhování dřevěných konstrukcí, Obecná pravidla - Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby.

Czech RepublicČeská verze

>>>Více o WOODexpress

FRAME2DexpressFRAME2Dexpress

FRAME2Dexpress je program pro statickou a dynamickou analýzu dvourozměrných prutových konstrukcí.

Czech RepublicČeská verze

>>>Více o FRAME2Dexpress

FRAME2Dexpress + ECDesignFRAME2Dexpress + ECDesign