Vývoj programů

Logo RUNET softwareRUNET je norská firma vyvíjející počítačové programy pro návrh stavebních konstrukcí, určené pro projektanty - inženýry, techniky a architekty. Nabízené aplikace zahrnují analýzu konstrukcí pomocí konečných prvků, statické i dynamické návrhy a posouzení průřezů a využívají metod CAD a CAM. Základním cílem je vytvářet efektivní nástroje pro návrh konstrukcí. RUNET nabízí zákazníkům software, který se lze snadno naučit a používat, a který rychle a kvalitně vyřeší požadované úlohy. Programy pro návrh konstrukcí jsou založeny na pravidlech Eurokódů. Od uživatele však nevyžadují podrobnou znalost těchto norem.

RUNET byl založen Dr. Constantinosem Georgiadisem v roce 1990. Vývojový tým RUNET disponuje rozsáhlými zkušenostmi ve stavebnictví, architektuře a programování. Software je pravidelně aktualizován, aby odpovídal aktuální situaci jak v oblasti stavebního inženýrství, tak ve vývoji software a hardware. Kvalita programů a vysoká úroveň podpory uživatelů dělá ze softwaru RUNET vynikající volbu pro potřeby automatizovaného návrhu konstrukcí. RUNET má celosvětově více než 25 000 uživatelů. Marketing a prodej produktů společnosti je v závislosti na regionu realizován přímo z centrály, nebo prostřednictvím rostoucí mezinárodní sítě distributorů a prodejců.

Přejít na stránky Runet-software.com ...

Distribuce a lokalizace programů pro ČR

Logo ALDIS-projektFirma ALDIS-projekt zahájila svoji činnost v roce 2000. Zakladatel - Ing. Ladislav Dvořák v její činnosti navázal na svoji předchozí praxi, kdy od roku 1987 v pozici projektanta, později hlavního projektanta zpracoval celou řadu projektů mostů a inženýrských staveb od studií až po realizační dokumentaci.

Později bylo portfolio služeb rozšiřováno v souvislosti s dalšími nabytými zkušenostmi a kompetencemi stálého okruhu spolupracovníků firmy. Na základě pečlivého výběru a vyhodnocení, byly vytipovány nejzajímavější softwarové aplikace z oblasti analýzy a navrhování stavebních konstrukcí, nabízené v celoevropském měřítku. Po navázání kontaktů s jejich vývojáři, jsou programy, u kterých je největší potenciál uplatnění na trhu ČR, postupně lokalizovány do českého jazyka a ALDIS-projekt převzal jejich distribuci pro ČR a SR.

Přejít na stránky ALDIS-projekt.cz ...